ПИРОТЕХНИКА

Цилиндрични звездни снаряди

Принципът на действие и видовете ефекти повтарят сферичните и третични ефекти. Наричат ги “европейски” или “италиански” стил бомби. Често пъти конструкцията е многостепенна, като един снаряд гърми по 5 до 7 пъти на различни височини. При бомби с калибър 200 мм последният взрив може да достигне височина над 1 200 метра.