ПИРОТЕХНИКА

Фонтани

При възпламеняване се образува “фонтан” от ярки искри. Височината на ефекта при различните видове изделия е от 0,5 м до 15 м. Времетраенето на ефекта при различните изделия е от 1,5 сек. до 1 минута. Разновидности фонтани: сребърен, брилянтен, златен, цветен, с цветни искри.