ПИРОТЕХНИКА

Титанови салюти

Титановите салюти обикновено се използват за края, за да се осигури масиран финал с постоянни светкавици и силна канонада. Звукът и светлината идват от мощна пиротехническа смес. Тази смес се прави от комбинация на окислител, атомизиран метал и много малко количество от титан, за да се възпроизведе ярка, бяла светкавица.