ПИРОТЕХНИКА

Сферични звездни снаряди

Изделието е комплект от сферична бомба със закъснител, снабдена с контейнер, изхвърлящ заряд и възпламенител. Изработено е от хартия или пластмаса. Изстрелва се от специална мортира и след точно определено време се взривява на височина от 60 до 700 метра. Разпръсква пироелементи /звезди, комети, серпентини, бомбети, сирени, кросети и др./ под формата на букет, обемна сфера или някаква фигура /пръстен, сърце, звезда, буква…/ Звездните ефекти са най-често с имена на растения: хризантеми и божури със сърцевини и двойни, тройни, четворни разпръсквания и промени на ефекта; рози, далии, върби, палми, диадеми, хризантеми. Съществуват ефекти с увеличена продължителност: паяжини, корони, брокатови корони, камуро и др., калибрите на изделията са от 40 мм до 600 мм.