ПИРОТЕХНИКА

Ракети – комети

Изделия с реактивен двигател и стабилизираща летва. Изстрелват се от специални установки. Летят с опашка от сребристи или златни искри и мощно свистене. Взривяват се на височина от 60 до 150 метра с гръм и звезден ефект. Калибър на взривния контейнер от 40 мм до 100 мм.