ПИРОТЕХНИКА

Огнени надписи с пиро елементи.

По желание на клиента с цветни пиросвещи се изписват стационарно произволни комбинации от символи /имена, запазени знаци и други/. Този тип надписи горят от 1 до 15 минути.