УСПЕХИ ЗАД ГРАНИЦА

Екипът ни ежегодно представя България в международни шампионати по фойерверки.

III Международен фестивал на фойерверките „ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ“

гр. Омск, Русия – 2018 г.
2-ро място

Видео:

Виж тук: https://www.youtube.com/watch?v=hjZIKoI4RYg

Галерия:

VII Международен фестивал на фойерверките „ЗВЕЗДОПАД“

гр. Смоленск, Русия – 2017 г.
2-ро място

Видео:
Галерия:

Международен фестивал на фойерверките „НАВАЛЬНIЦА“

гр. Минск, Беларус -2017 г.
3-то място

Видео:
Галерия: