ОГНЕНИ НАДПИСИ

Огнени надписи

По желание на клиента се изписват стационарно комбинации от символи /имена, запазени знаци и други/.

Размерът на символите се определя, в зависимост от мястото, където ще бъде разположен надписът.

Време на горене на огнения надпис: до 20мин.

Срок за изпълнение: 3 седмици след направената заявка.