НАДПИС С ПИРО-ЕЛЕМЕНТИ

Надпис с пиро-елементи

По желание на клиента с цветни пиросвещи се изписват стационарно комбинации от символи
/имена, запазени знаци и други/.

Размерът на символите се определя в зависимост от мястото, където ще бъде монтиран надписът.

Срок за изпълнение: 4 седмици след направената заявка.

Време за горене: до 2 мин.

Надпис с пиро-елементи