ВЗРИВНИ РАБОТИ

Взривни работи

“Огнена хризантема” ЕООД проектира и изпълнява взривни работи в рудници и кариери за добив на материал, съгласно конкретните изисквания на всеки клиент. В зависимост от условията на дадения обект, ще Ви препоръчаме най-подходящите схема и способ на взривяване. Резултатът е: с минимален разход ВВ /взривно вещество/ и СВ /средства за взривяване/ да получите равномерна едрина, минимални стойности на ударно-въздушната и сеизмичните вълни, минимален разлет на късове, максимален полезен добив.

Проектираме и изпълняваме взривни работи за строителството и реконструкцията на пътища /в т.ч. и горски/; в промишлени обекти /разрушаване на фундаменти, комини, силози, естакади и др./; в населени места с утежнени условия /разрушаване на стени, избиване на отвори в стоманобетон, прокопаване на изкопи за ВиК в скална почва/; събаряне на сгради, мостове и др.

След щателен оглед на Вашия обект ще изработим проект с оптималните параметри на взривните работи. С минимални разходи ще получите прецизно разрушаване с възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда.

За нас е от изключително значение безопасността на хората и имуществото при изпълнение на взривните работи.

Работим в тясно сътрудничество с инспекциите по труда, органите на реда и местната власт в цялата страна.

Осигуряваме всички разрешителни, съгласно Правилника по безопасност на труда при пробивно-взривни работи.